Det blir från och med torsdag i nästa vecka mer distansundervisning för elever på kommunala gymnasieskolor i Lund. Utbildningsnämnden fattade på fredagen beslutet för att möta den ökade smittspridningen i Skåne.