Vattnet vid badplatsen Lulsundet är nu klassat som tjänligt med anmärkning. Det efter att prover visat låga halter på mag- och tarmbakterier som kan ge magsjuks.