På torsdagen berättade vi om odlare i Råneå som haft svårt att få avsättning för den vitkål de odlat i sommar trots att Norrbottens livsmedelsstrategi eftersträvar att öka andelen norrbottensodlad mat.