Det råder just nu ett kärvänligt hockeybråk mellan Luleå och Karlstad kommun i sociala medier. Avgör själv vem du tycker är fyndigast.