Styrelsen för Lugnet i Falun AB (LUFAB) har beslutat att avsluta VD Liselotte Jonsson anställning.