Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder.