Det två LTU-forskarna Thomas Zobel och Åsa Ericson ska i ett nytt forskningprojekt undersöka hur återanvändningen kan bli mer central för företag som säljer sport-och friluftsprodukter.