För länets lantbrukare råder en stor ovisshet över vad som ska hända med EU:s jordbruksstöd. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill nu att svenska politiker ska agera i frågan. – Det är klart att det finns en oro, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Västerbotten.