Besluten som fattas i Washington och Berlin kan avgöra Ukrainas framtid.