Regeringen tillsätter nu en utredning för att minska det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. — LRF är villig att ta på sig ledartröjan, då behöver vi från regeringens sida underlätta för lantbruket, säger Lövin.