C-ledaren anser att S avtal med V gjorde det omöjligt att stödja regeringens budget.