Branschen har drabbats av en ekonomisk härdsmälta • Krisen hotar rennäringen i norr.