Efter en turbulent vår på Tolg skola med sjukskrivningar och konflikter har skolledningen gott hopp inför hösten. Lönetillägg har lett till nyanställningar.