I spåren av Greta Thunbergs engagemang för en bättre miljö vill fler hjälpa till och uppmärksamma klimatfrågan. Bland annat genom skolstrejk, men även genom bildande av lokala grupper.