Österängens konsthall i Jönköping har beviljats drygt 1,1 miljoner kronor från Statens konstråd. Pengarna ska användas till projektet Naturen tar över. I framtiden hoppas österängens konshall på en hel konstpark på området.