Amanda Sokolnicki: Pandemihanteringen gav oss ett klassamhälle på speed.