Avgående statsministern gratulerar S-ledaren i ett Facebookinlägg.