”Svaret är nej.” Både S och C avvisar kravet från L om att dra tillbaka regeringens förslag.