Sverige blir snart till åtlöje i resten av världen.