Ewa Stenberg: Försökte med stort allvar övertyga människor ta ansvar för att bromsa smittan.