Uppsala kommun och polisen vidtar nu nya åtgärder för att få bort Gottsunda från listan över särskilt utsatta områden.