Lodjuren i länet inventeras varje år från första oktober till och med sista februari. Nu visar det sig att det skett närmare en fördubbling av antalet familjegrupper av lodjur i Kronobergs län jämfört med mätningen under föregående år.