Den svenska torvbranschen är hotad. Klimatfarlig energitorv är inte längre lönsam och organisationen Svensk torv kämpar för branschens överlevnad. De vill att torv ska beskrivas som mer klimatnyttig – och Uppdrag granskning kan visa att de genom att komma med ett påstående som inte stämmer påverkat en svensk myndighet att ändra sin beskrivning av torven.