Ewa Stenberg: Kampen för trygga jobb har blivit en kamp mot S-ledda regeringen.