LO kräver nu att regeringen ändrar lagstiftningen på två punkter för att fler ska kunna få ersättning från a-kassan. Man vill att det ska behövas kortare medlemstid i a-kassan och färre arbetade timmar per månad.