Sverige är i behov av långsiktiga reformer som hindras av det inte finns en ny regering. Det menar LO, som tycker att den utdragna regeringsbildningen riskerar att skada förtroendet för Sverige och att det är bråttom med en lösning.