Både politiker och arbetsgivare måste bidra • ”Vi ska inte ha några fattigpensionärer.”