Cheferna för de största börsbolagen och på statliga myndigheter och bolag ska inte ha en högre procentuell löneökning än arbetarna.