Kommmunalrådet Gunnar Selberg (C) är djupt oroad över turistnäringen då det saknas över 180 hotellrum i ”nya” Kiruna. Nu kommer LKAB med besked om ödetomten som är avsedd för hotell. – Vi har en tilltänkt aktör, säger Linus Niva, avdelningschef på stadsomvandlingen, kryptiskt.