LKAB:s prospekteringsprogram de senaste två åren har varit lyckosamt. Nu kan bolaget presentera siffror på exakt hur lyckosamt.