En Ljusdalsbo i 30-årsåldern har fått två strafförelägganden sedan han på snöskoter bland annat stört renar i Lofsdalen.