Få de personer som står längst bort från arbetsmarknaden att komma tillbaka in i samhället. Det är målet för ett nytt tvåårigt projekt som Ljungby kommun startat tillsammans med arbetsförmedlingen.