Inför höstens val lägger regeringen ytterligare pengar på äldreomsorgen och vården. Bland annat handlar det om att få personal inom bristyrken att jobba kvar efter att de fyllt 65 år. – Det här gör vi för att vi vet att det råder brist på personal i många delar av landet, säger finansminister Magdalena Andersson (S).