Världens länder enas för att skydda viktiga naturmiljöer och hejda utrotningen av arter.