Risken för att nyblivna mammor som bär på coronaviruset ska föra smittan vidare till sina barn är liten. Förutsatt att mamman följer vissa hygienrutiner.