Det handlar om förtroendet för sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet.