Intresset för svamp har ökat i landet. Det visar sig både i ett ökat intresse för svampkurser för att kunna plocka själv och att det säljs mer färsk svamp i butikerna.