Av er prenumeranter som har loggat in er på smp.se, är det här listan på vilka nyheter som flest har läst.