Surrogatmödraskap, det vill säga att bära ett barn åt någon annan, har varit omtvistat genom historien – och är i viss mån fortfarande. Här är tre exempel då det väckt uppståndelse.