Den civila beredskapen ska stärkas i Sverige – en nyupprättad civilplikt är en del av det. Andreas Hornwall, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanland, listar tre punkter som behöver stärkas när länet rustar för kris och krig.