I Västerbotten är det åtta kommuner som backar i invånarantal, medan befolkningen ökar i sju kommuner.