Asarums pastorat hade flest röstskolkare i Blekinge i förra kyrkovalet. Inför årets kyrkoval den 19 september görs därför flera insatser för att locka soffliggarna till valurnorna.