Västra länken i Umeå är kraftigt försenad eftersom flera brister påtalats vid slutbesiktningen. I klippet sammanfattar Trafikverket vilka delar av vägen som är mest akuta.