Det är sedan 2018 ett brott att inte anmäla sin nya adress inom en vecka efter flytt. Nu i höst har många tusen studenter börjat plugga på annan ort och de behöver också anmäla flytt till Skatteverket när de lämnar föräldrahemmet.