Personer och platser med koppling till organiserad kriminalitet påverkar fortfarande Bäckbyborna i stadsdelens östra kant. Det slår polisen fast i sin senaste lägesbeskrivning, en rapport där de också berättar åt vilket håll stadsdelen utvecklats ur polisens perspektiv.