EU-kommissionen anser att Polen kringgår rättsstatsprincipen, ett av unionens grundläggande värden. Men hittills tycks landet vara ovilligt att ändra på sig. Vilka möjligheter har EU att hindra ett medlemsland från att bryta mot de gemensamma reglerna?