Fiaskot med Skolplattformen är ett extremfall, men själva bristen på funktionsduglighet är inget unikt.