Nu pekas ett nytt hot ut mot yttrandefriheten: De som hävdar sin rätt att inte bli kränkta.