Det var inte någon ensam psykopat. Det var hela det offentliga samhället.