Arbetsmarknadens rigiditet gör det svårt att kombinera jobb och familjeliv. Och föräldraförsäkringen gynnar de redan resursstarka.